Makaleler

BİLİMSEL MAKALELER

1) 2004, “Kültür Mantarı Tüketimi Ve Tüketici Davranışları Üzerine Bir Araştırma”, Türktarım Dergisi, TOK, Sayı: Ocak-Şubat 2004, 155, Sayfa : 42-47, Ankara
2) 2004), “Tarımsal Girişimcilik” ,Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı 235, TZOB, Ankara
3) 2003, “Tarımda Günü Birlik Politikalar”, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi Nisan 2003, Ankara.
4) 2003, “Gıda Güvenliği, Kent ve Kent Çevresi Tarımı”, (2003), Ekin Dergisi, s.: 46-53, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayın Organı, Sayı: 24, Nisan-Haziran, 2003, Ankara
5) 2003, “Ege Bölgesi’nde Köy Öğretmeni-Tarım İlişkileri Üzerine Bir Araştırma”, Ege Eğitim Dergisi, 200383) :1, E.Ü. Eğitim Fakültesi, İzmir.
6) 2002, Zeytinciliği Geliştireceksek , Cumhuriyet Gazetesi, 26. Mart.2002 . İstanbul
7) 2001, A Specifc Problem of Olive Growing in Turkey, Oliva No 85 2001, Spain
8) 2001, Ege Köylerinde Toplumsal Değişim : İzmir Örneği ; Çifçi Ve Köy Dünyası, Sayı 196 Nisan 200, Sayfa 21-24, Ankara
9) 2000, Ormancılıkta fayda/Masraf Analizive ormancılara düşen Görev-Orman Mühendisliği Dergisi ,Sayı:2000/1 Sayfa:11-15,Ankara
10) 2000, Rektör Seçimleri-Cumhuriyet Gazetesi, 30.mayıs.2000.
11)2000, Türkiye’de Orman Tarım İlişkilerinde Yol Ayrımı-Çiftçi Ve Köy Dünyası, Sayı184, Sayfa 9-13, TZOB Yayını, Ankara.
12) 2000,Hükümetin Tarımsal Destekleme Politikası- Cumhuriyet Gazetesi, 2 Mart.2000. İstanbul
13) 2000, Rektör Atamaları- Cumhuriyet Gazetesi, 22.Temmuz.2000, İstanbul.
14) 2000, Çağımızın Çiftçisi-Çiftçi ve Köy Dünyası- Sayı 190, Sayfa 11-13, Ankara.
15) 1998, Ege Bölgesi’nde Tarımsal İlaçların Çevreye Etkileri . Tarım Ve Köy Dergisi Sayı 123 S.: 49-52 . .Ankara.
16) 1997, Rural Population-Environment Relations and A Case Study From Turkey . Tr.J. Of Agriculture & Forestry Sayı 21 S.: 413-418 Ankara.
17) 1997, Ormancılık Araştırmada Konu Seçimi Ve Ege Bölgesi Örneği . Ege ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi Sayı1997/1 S.: 118-124. İzmir
18) 1997, Hiç Bir Ağıt Ölüyü Diriltmez . Cumhuriyet Gazetesi 14.7.1997 . İstanbul.
20) 1997, Topraklarımız Ve Ormanlarımız . TMMOB Birlik Dergisi Ocak 1997 S.: 39-41 . Ankara.
21) 1997, Türkiye Zeytinciliğinin Ayrıcalıklı Bir Sorunu . Tabiat Ve İnsan Dergisi Sayı 1997/3 S.: 9-13 . Ankara.
22) 1996, Genç Tarımcılarımız Üzerine Bir Araştırma . Çiftçi Ve Köy Dünyası Dergisi Sayı 129-130 S.: 21-25 . Ankara.
23) 1996, Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomisi . Keçi Yetiştiriciliği Kitabı Editör : Prof. Dr. M. Kaymakçı ve Prof. Dr. Y. Aşkın S.: 4-33. İzmir
24) 1996, Tarım Siyasasında katılık . Cumhuriyet Gazetesi 17 Haziran 1996. İstanbul.
25) 1996, Hayvancılığımız, Otlaklarımız Ve Ormanlarımız . Cumhuriyet Gazetesi 26.12.1996. İstanbul
26) 1995, Türkiye’de Arazi Kullanma Sorunları, Kıyı Kuşağı ve Yerel Yönetimler . orman Mühendisliği Dergisi Sayı 2 S.: 11-16. Ankara.
27) 1994, Ege Bölgesi Ormancılık Sektörü. Ege Bölgesi Tarımının Bu Günü Ve Yarını ESİAD Yayını S.: 118-122. İzmir.
28) 1994, Land Utilization In Turkey And Özdere Case Study . Tourismus Im Agaischen Küstengebiet Am Beispiel Von Özdere Massahmen Zum Schutz Von Jandschaft Natur Und Siedlung S.: 196-204 . İzmir.
29) 1993, Türkiye’de Bozuk Orman Alanları Üzerine Bir İnceleme. Tabiat Ve İnsan Dergisi Sayı Eylül S.: 30-36. Ankara.
30) 1993, Batı Anadolu’da Kıl Keçi Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Yönü . Çiftçi Ve köy Dünyası Dergisi Sayı 102 ve 103 S.. 14-17 ve 21-24. Ankara.
31) 1992, Çevre Sorunları Karşısında Gelişmiş Ülkelerin Tarım Politikalarındaki Yeni Yönelimler Ve Türkiye. Verimlilik Dergisi Sayı 92/1 S.: 179-200. Ankara.
32) 1991, Hükümet Proğramları Ve Çevre Sorunları . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Haziran ve Temmuz S.. 4-8 ve 20-24. Ankara.
33) 1990, Çevre Sorunları Ve Tarım .Çiftçi Ve Köy Dünyası Dergisi Sayı 62 S.: 10-14. Ankara.
34) 1990, Türkiye’de Arazi Kullanımı, Sorunları Ve Çözüm Yolları. Tabiat ve İnsan Dergisi Sayı 2 S.: 5-13. Ankara.
35) 1990, Tarımsal Girdiler Ve Çevre Sorunları . Çiftçi Ve Köy dünyası Dergisi Sayı 66-67 S.: 18-21 ve 10-15. Ankara.
36) 1989, Uluslararası Odun Ve Odun Türevleri Alış-Verişlerinin Dinamiği (Çeviri) . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Haziran . Ankara.
37) 1989, Gelişmekte olan Ülkelerde Besin Maddeleri Fiyatları Ve Fakirler (Çeviri) . C.Ü.Ziraat Fak. Dergisi Cilt 5 Sayı 1.1. Tokat.
38) 1989, Hammadde Arzının Yapısı Ve Dinamiğinin Kağıt Hamuru Örneği İle Metodolojik Açıklanması(Çeviri) . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Kasım S.: 30-35. Ankara.
39) 1989, Türkiye’de Tarım Ve Orman İşletmelerinde Karma Sistemler . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı 4 S.: 15-19. Ankara.
40) 1988, Dünya Ormancılığının 2000’li Yıllarına Genel Bir Bakış (Çeviri) . Orman Mühendisliği Dergisi SayıTemmuz S.: 26-37 . Ankara.
41) Kavakçılıkta Üretim Ve Maliyet.. Verimlilik Dergisi Sayı 1988/2 S.: 171-186 . Ankara.
42) Enerji Ormanları Ve Tarım-Orman İlişkileri. Verimlilik Dergisi Sayı 1988/4 S.: 60-69. Ankara.
43) 1988, Tarım İşletmelerinde Kavak Yetiştiriciliği Ve Ekonomisi . Hasad Dergisi Sayı 143 S.. 19-21. İstanbul.
44) 1984, Kozalaktan Tohum çıkarmada ilginç Bir Yöntem. Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Şubat S..54-56. Ankara.
45) 1980, I-214 Kavak Ağaçlandırmalarında Amonyum Nitrat Gübrelemesinin Büyümelere Etkisi . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni Sayı 15 S.: 49-75 . İzmit.
46) 1979, Tekir-Elmalıboğaz Karaçam Ağaçlandırmasında Artım ve Büyüme Açısından Bir Araşrtırma . Orman Bakanlığı Teknik Bülteni Sayı 70 . Ankara.
47) 1979, Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştirilmiş Bazı Yabancı İbreli Türlerin Kozalak ve tohum Özellikleri . Orman Bkanlığı Teknik Bülteni Sayı 72 S.: 93-105 . Ankara.
48) 1979, Vur fakat Dinle Veya Ormancılık Araştırma. Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Eylül S.: 29-31. Ankara.
49) 1979, Akdeniz Bölgesi Kavakçılığı. Orman Mühendisleri Dergisi Sayı Kasım S.: 31-35. Ankara.
50) 1979, P. elderica ve p. laricio Üzerinde karşılaştırmalı Bir İnceleme (Çeviri) . Orman Bakanlığı Teknik Bülteni Sayı 71 S.: 101-107. Ankara.
51) 1978, Akdeniz Bölgesi Populetumları . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Yıllık Bülteni Sayı 13 S.: 177-238 . İzmit.
52) 1978, Akdeniz Bölgesi Hızlı Gelişen Ekzotik Tür Ağaçlandırmalarında Görülen Çamkese Böceği tahribatı Ve Tür Seçimindeki Önemi . Kavakçılık araştırma Enstitüsü Dergisi S.. 23-28 . İzmit
53) 1977, Eucalyptus camadulensis Dehn. Odununun teknolojik özellikleri Üzerine bir Araştırma . kavakçılık Araştırma Enstitüsü yıllık Bülteni Sayı 5 S.. 55-125. İzmit
54) 1977, Ege Bölgesi’nde Zeytin-Orman İlişkileri . Orman Bakanlığı Teknik Bülteni Sayı 62 S.: 3-37 . Ankara.
55) 1977, kavakçılık Ve Kavakçılığın Çukurova Bölgesi’deki Önemi . Çağdaş Tarım Tekniği Dergisi Sayı 2 S.: 26-30. Adana.
56) 1976, Akdeniz Bölgesinin hızlı Gelişen Yabancı Türler Açısından Önemi . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Dergisi Sayı 1 S.: 45-54 . İzmit.
57) 1974, Batı Anadolu Px Euramericana I-214 Melez Kavaklarında Büyüme Eğrileri . Orman Bakanlığı Teknik Bülteni Sayı 50 S.: 21-34. Ankara.
58) 1974, Kavakçılıkta Gübreleme Sorunları . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Nisan S.: 17-18. Ankara.
59) 1974, Soyma Makinalarında Döner Baskı Çubukları (Çeviri) . Orman Bakanlığı Teknik Bülteni Sayı49 S.: 139-153 . Ankara.
60) 1974, Titrek Kavağın Kaplama Ve Kontrplak İşleyiminde Kullanılma Olanakları (Çeviri) . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Nisan S.: 12-16. Ankara.
61) 1973, Batı Anadolu Populetumlarının Tutma Başarısı Açısından değerlendirilmesi. . Orman bakanlığı Teknik Bülteni Sayı 48 S.: 53-64 . Ankara.
62) 1973, Ağaç İşleyiminde Yapıştırıcılar . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Ocak S.: 13-17 . Ankara.
63) 1973, Bir Kavakçılık Sorunu : Plantasyon Kavakçılığı . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Kasım S.: 17-22. Ankara.
64) 1973, Kaplamacılıkta Soyma Kusurları (Çeviri) . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı Temmuz S.: 11-14. Ankara.
65) 1972, P. radiata D.Don Odununun teknolojik Özellikleri(Çeviri) . Orman Mühendisleri Dergisi Sayı Ocak. S.: 6-12. Ankara.
66) 1970, Göller Bölgesi’nin İklim Özellikleri Ve Buna Bağlı Olarak Bölge Kavakçılığı . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü dergisi Sayı 6 S.: 8-9 . İzmit.
67) 1969, Amacımız Nedir ? . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Dergisi Sayı 5 S.: 3 . İzmit .
68) 1969, Kalkınma Sorunu Ve Dağ Ekonomisi . Kavakçılık Araştırma Enstitüsü Dergisi Sayı 4 S.: 4-5 . İzmit.
69) 1969, Yeni Fakülteler Ve Bir kaç Küçük Söz . Orman Mühendisliği Dergisi Sayı 6 S.: 23-24 . Ankara.
Dergiler dışında yayınlanan diğer önemli yayınları  
1969 . Kanunsuz Adaletsizlik. Yeni İnkılap Gazetesi 10. Ocak. 1969. Isparta.
1969. Eğridir’de Bir Araştırma İstasyonu . Yeni İnkılap Gazetesi 12 Şubat. 1969. Isparta.
1969. Üretimci Eğitim. Isparta Gazetesi 21-22. Mart. 1969. Isparta.
1969 . Türkiye’de Toprak Meselesi . Isparta Gazetesi 22.Nisan. 1969. Isparta.
1990. İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde Tarım Toprakları Ve Sanayi Kirliliği . TRT TV2Ana Haber Bülteni İçinde 18,Aralık. 1990. Ankara
1992 . Orman Mühendisleri Odası’nın Şubeler Düzeyinde örgütlenmesi Ve Bölgesel Ormancılık Sorunları. TMMOB OMO Ege şubesi Hber Bülteni Sayı 1992/1 S.:5-6. İzmir
1993. Ormancılıkta Özelleştirme . TMMOB OMO Ege Şubesi Haber Bülteni Sayı 1993/9 S.: 3-7. İzmir.
1996 . Verimli Topraklar Sanayiye Kurban Edildi. Zaman Gazetesi 25. Şubat. 1996. İstanbul.
1996 . Ziraatçiler Zoraki Mühendis. Zaman Gazetesi 25. Mart. 1996. İstanbul.
1993 . Tarımsal retim Ve Çevre İlişkileri . TRT I İzmir RadyosuDoğa ve İnsan Proğramı 24. Haziran. 1993. İzmir.
1994 . Ormancılıkta Özelleştirme. TRT I İzmir Radyosu Doğa Ve İnsan Proğramı 25 Ekim 1994. İzmir.
1995 . Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanılması . TRT TV I Bu Toprağın Sesi Proğramı 16 Mayıs 1995 . Ankara.
1996 . Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanılması . TRT TV I Bu Toprağın Sesi Proğramı 28 Haziran 1996. Ankara.
1997 . Tarımda Küçük İşletmeler, Arazilerin Miras Yolu İle Parçalanması Ve Verimlilik . Kanal ı TV Ekonomik Gündem Proğramı 11 Mart 1997. İzmir.
1997 . Erozyonun Sosyo-Ekonomik Boyutları . Ege Bölgesinde Erozyon Sorunu Konulu TEMA Paneli 20.11.1997. İzmir.
1998 . Tarım Ve Orman Alanlarının Amaç Dışı Kullanılması . Tarım ve Orman Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı ve Erozyon Konulu Panel Ziraat Ve Orman Mühendisleri Odaları Düzenlemiştir 29 Nisan 1998. Balıkesir.
1998 . Türkiye’nin Çevre Sorunları Ve Çözüm Yolları . Rotary Kulüp Üyelerine Verilen Konferans 23.9 1998 . Urla.
Türkiye’de Zeytin-Orman İlişkileri-11.Ocak .2002-Zeytinciliği Teşvik projesi ve Ormanlarımız konulu panel Konuşması
30.Eylul.2002- Barış Ve Bereketin Simgesi Zeytin Ağacının Türkiye Serüveni -Hümanist Düşünce Derneği Konferansı-İzmir