Category: Ormancılık

AMAN ORMANCI YA DA AMAN ORMANLAR

AMAN ORMANCI YA DA AMAN ORMANLAR “Ormanlarımızın başı belada”. Hep belada. Şimdi daha çok belada. Bu belaya yabancı olmamanız için ormancı olmanız gerekmez. Hatta yurttaş olmanız bile gerekmez. İnsan olursanız yeter. İnsan olursanız tarafsınız. Ormanların başı çok belada. Ormanlardan yana olmalısınız. Doğadan yana olmalısınız. Türkiye Ormancılığının ve doğasının toplumsal ve siyasal sorunları yalnızca bir meslek Read More

ORMANCILIK VE ŞİİR ÜSTÜNE

Prof. Dr. Osman Gökçe (E)Osman.gokce@ege.edu.tr www.osmangokce.net Denemeler’in yazarı ünlü Fransız düşünürü Michel Eyquem de Montaigne (Şubat 28, 1533 – Eylül 13, 1592) yaklaşık günümüzden 500 yıl kadar önce, bir insanda bütün insanların yaşadığını yazmıştır. Yani bir insanın hem cahil hem alim, hem yufka yürekli hem zalim , hem korkak hem yiğit olabileceğini vb biçimde tüm Read More

ORMANLARIN ALINYAZISI

   Prof. Dr. Osman GÖKÇE Ormanlarımız, ormanları korumakla yükümlü ve sorumlu olanlardan korunamıyor. Başta TBMM’nin çıkardığı yasalarla ormanlar elden gidiyor. Kaç kez yazıldı, çizildi, konuşuldu. Konu ile ilgili akademik tezler yapıldı ve ormanların en çok yasal yollarla talan edildiği herkesin anlayacağı bir dille açıklandı, kanıtlandı. Örneğin, yalnızca 1983-1987 yılları arasında, Orman Yasası’nda yapılan değişiklikle 27 Read More

SOSYO-EKONOMİK ORMANCILIK ARAŞTIRMALARINDA KONU SEÇİMİ

Prof. Dr. Osman GÖKÇE Bir araştırmayı değerli kılan temel işlev doğru bir araştırma konusu belirleyebilmektir. Araştırıcı çevrelerde sıkça dile getirildiği gibi, doğru bir araştırma konusunu belirlemek araştırmayı yapmaktan daha zordur. Çünkü, araştırma bir bilgi üretimidir. Bu üretimin değerli olabilmesi için de ilk koşul bu bilginin daha önce üretilmemiş olmasıdır. Bir bilginin daha önce üretilmemiş olduğunu Read More

TÜRKİYE’DE KEÇİ-ORMAN İLİŞKİLERİNİN UYUMLULAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR TEZ

 Prof. Dr. Osman GÖKÇEE.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Özet Keçi-orman ilişkileri konusunda bugüne dek önerilen ve uygulanan çözüm yolları özetlenmiş ve bu konuda bugünkü durumun ne olduğu saptanmıştır. Bu bilgiler ışığında bir durum değerlendirmesi yapılmış ve buna göre de bir köy bir işletme modeli adı altında yeni bir çözüm önerisinde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler : Read More

DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİNDE SİSTEMSEL YAKLAŞIM

  Prof. Dr. Osman GÖKÇEE. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1. GİRİŞ  Doğacılar ve çevreciler, çok da haklı olarak, sorunları sistemsel bir yaklaşımla çözümlemenin gerektiğini savunurlar. Ancak yine bu çevrelerde, sistem kavramı çoğu kez doğal sistemle sınırlandırılır ve doğal sistemin veri olduğu gerekçesiyle bu sistemin dayatmacılığı bağlamında konular ele alınır, öneriler geliştirilir ve  çözüm yolları Read More

ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLARIN TEMEL DİNAMİKLERİ

  Osman GökçeE. Ü Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi BölümüBornova/İzmir Özet Ormancılık sorunlarının en önemlileri sosyo-ekonomik özellikli olanlarıdır. Bugüne dek bu sorunların yeterince çözümlenememesinin temel nedeni bu sorunların dinamiklerinin doğru tanımlanmaması, doğru yorumlanmaması ve uygulamaların da buna göre doğru bir biçimde yapılmamasıdır. Bu nedenle burada, sosyo-ekonomik ormancılık sorunları ilgili sosyal gruplar dikkate alınarak bir sınıflandırmaya tabi Read More

YAYLA DEDİĞİN

YAYLA DEDİĞİNProf. Dr. Osman Gökçe (E) Toplumsal yaşamımızda ve kültürel dünyamızda yayla kavramı bir olumlu duygusallık içerir. Yayla ve yaylacılığı konu almış sayısız türkü, şarkı, öykü, roman, resim vb sanat ürünlerimiz vardır. Denilebilir ki kentlimizden köylümüze, patronumuzdan işçimize, üniversite mezunumuzdan elifi görse mertek  sananımıza kadar toplumumuzun her kesiminde özlemli bir yayla ya da yaylacılık imgelemesi Read More