Category: Tarım

TARIMDA ZİHNİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE ŞİRKETLEŞME

Prof. Dr. Osman GÖKÇE  Bundan önceki yazımda “…önümüzdeki dönemde tarım için yeni bir şey yoktur” diye sözü bağlamıştım (Cumhuriyet, Tarım Gıda Hayvancılık, 13 Kasım 2007). Çünkü, bu gün iş başında olan ve iş başına geçmeye aday görülebilecek olan partilerin, yazılı belgelere yansıyan tarımımızla ilgili düşünceleri ve tasarımları tarımda gerçek bir atılıma ve değişime yol açabilecek Read More

TARIMDA GÜNÜ BİRLİK ÇÖZÜMLER

Prof. Dr. Osman GÖKÇE E. Ü. Ziraat Fakültesi gokce@ziraat.ege.edu.tr  Türkiye tarımında bugüne kadar pek çok işler yapılmıştır, bugün de yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılmış ve bugün de yapılmakta olanlar, sağlanan çeşitli iyileşmelere karşın, tarımımızın temel sorunlarını çözememiştir. Bu olgu bugün hemen herkes tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Buna karşın, gerek siyasal ve yönetsel çevrelerden ve gerekse Read More

TARIM İÇİN YENİ BİR ŞEY YOK

  Prof. Dr. Osman GÖKÇE  Seçim (22 Temmuz 2007) öncesi kendimce iktidar olma olasılığı gördüğüm AKP, CHP ve MHP olmak üzere üç partinin tarımımızla ilgili öngörülerini ve vatandaşa sözverilerini inceledim. İktidara geldiklerinde nasıl bir tarım politikası izleyeceklerini saptamaya çalıştım. Seçimden sonra AKP tarafından kurulan 60. Hükümetin tarım programını ve bu partinin geçmiş uygulamalarını da bir Read More

KÜÇÜK KÖYLÜ TARIMINDAN KURTULMANIN YOLU

  Prof. Dr. Osman GÖKÇEosman.gokce@ege.edu.tr   1. GİRİŞ  Bugün artık, Türkiye tarımının en temel sorununun yapısal sorunlar olduğu anlaşılmıştır. Tüm Cumhuriyet dönemini kapsayan ve özde köylülük temeline dayalı politikalarla küçük köylü tarımını yaşatmayı, geliştirmeyi ve iyileştirmeyi içeren sayısız çaba ve çalışmaların bugün karşı karşıya bulunduğumuz sonuçsuzluğu ve başarısızlığı bu gerçeği kanıtlamaya yeterlidir. Bu somut gerçekten Read More

KÖYLÜLÜK TEMELİNE DAYALI TARIM POLİTİKALARI

Prof. Dr. Osman GÖKÇE osman.gokce@ege.edu.tr   Cumhuriyet dönemi tarım politikaları incelendiğinde bunlar arasında, çeşitli etmenlere göre değişen pek çok farklılıklar bulunmasına karşın, hiç değişmeyen temel bir ortak özellik dikkati çekmektedir. Bu dönemin tüm politikalarında görülen ve bugün de devam eden bu ortak özellik tarımda köylülüğün sürdürülmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik bu özellik, birbirlerine karşıtmış gibi Read More

İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ

TÜRKİYE TARIMINDA İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Prof. Dr. Osman GÖKÇEE. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü  1. GİRİŞ İşletme büyüklüğü konusu, yalnızca tarım işletmelerinde değil, adına işletme denilen tüm girişimler için temel konulardan birisidir. Çünkü, bir işetmenin başarısını etkiyen faktörler arasında en önemlilerinden birisi o işletmenin büyüklüğüdür. Bu nedenle de bu Read More

1000 KÖYE 1000 TARIMCI

    1000 KÖYE 1000 TARIMCI PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEMEProf. Dr. Osman GÖKÇEE. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ÖZET Proje tanıtıldı, uygulaması ile ilgili bilgiler verildi, Proje öncesi tarımsal yayımla ve Proje sonrası da Proje ve uygulaması ile ilgili görüş ve eleştiriler, kayıtsal ve yazılı kaynaklara dayalı olarak açıklandı. Daha sonra İzmir ili danışmanları Read More

1000 KÖYE 1000 TARIMCI PROJESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİM

                                                                                                                                      1.Yıllardan beri “tarımın bilgili ve belgeli işletmecilerce (çiftçiler) yapılmasını, her işletme gibi tarım işletmelerinin de danışmanlı çalışmasını, eğitimli tarımcıların (ziraat mühendisi, veteriner vb.) gerek işletmeci ve gerekse danışman olarak mutlaka köye gitmelerini ve köyde yaşamalarını, her köyün küçük birimlerden oluşan büyük bir tarım işletmesi gibi örgütlenmesini” savundum ve herhese duyurmaya çalıştım.                                                                                                                                          2.Bu Hükümet Read More

TARIMIMIZIN ANLAŞILAMAYAN TEMEL SORUNU

 Prof. Dr. Osman Gökçe (E) osman.gokce@ege.edu.trwww.osmangokce.net  Şimdi çok konuşulacaktır. Bilen de konuşacak bilmeyen de. Parlak nutuklar atılacak. Ödüller verilecek yerli yersiz. Ama her konuşmacı, her yazmacı kendisine göre en temel ve en önemli sorun diye çoğunlukla ikincil sorunlara takılı kalacaklardır. Temel sorun saydıkları türev sorunları yineleyip duracaklardır. Daha önce de böyle oldu çünkü.  İstanbul Yeşilköy Read More

GIDA GÜVENLİĞİ, KENT VE KENT ÇEVRESİ TARIMI

  Prof. Dr. Osman GÖKÇEE. Ü. Ziraat FakültesiTarım Ekonomisi Bölümü-İzmir/Türkiye Özet Kent ve kent çevresi tarımı gıda güvenliği çerçevesinde incelenmiştir. Bu tür tarımın kentsel gıda güvenliği için önemli bir fırsat penceresi yarattığı sonucuna varılmıştır. Ancak, yine bu tür tarımın kendisinden bekleneni verebilmesi için var olan bazı sorunlarının  çözümlenmesi gerektiği de görülmüştür. Çözümlerle ilgili bazı önerilerde Read More

1 2